Strona główna

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

ul. Oczki 3 (parter), 02-007 Warszawa
Tel. 22-628-08-22                                              
Tel./Fax 22-621-13-51
Dyżur dla studentów w piątek godz. 9.00-16.00

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT),
ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa
Tel. 22 116 61 77 (sekretariat pok. nr 4)
              
e-mail: zmf@wum.edu.pl

Kierownik - Prof. n. farm. dr hab. n. med. Stefan Tyski