Strona główna

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

Kierownik - dr hab. Joanna Stefańska

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT),
ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa
Sekretariat (pok. nr 06s) - mgr Karolina Pawłowska
Tel. 22 116 61 77 

ul. Oczki 3 (parter), 02-007 Warszawa
Tel. 22-628-08-22                                              
Tel./Fax 22-621-13-51 
e-mail: zmf@wum.edu.pl